Start a new topic
Answered

SHP to DWG vith atributes

Dobrý den.

Jak prosím dostanu projekt s atributy, do AutoCAD (dwg)

1. Vytvořím pole bodů v Locus GIS a každému bodu dám číslo nebo jméno.

2. Provedu export do SHP souřadnicích krovak.

3. Konvertorem co jsem našel na netu převedu SHP na DWG

4. Otevřu DWG a jsou tam jen prázdné body, musím k nim přiřadit přes LISP nějaké bloky, aby to bylo vůbec vidět. Atributy co jsem zadával tam nejdou, takže body nemohu identifikovat.

Jaký je správný postup jak dostat body které zaměřím v terénu do AutoCADu včetně jejich jmen? Děkuji.


Hello
How do I get a project with attributes into AutoCAD (dwg)
1. Create a point array in Locus GIS and give each point a number or name.
2. Export to SHP with coordinates "krovak".
3. With converter what I found on the site I convert SHP to DWG
4. I open the DWG and there are only empty points, I have to assign some blocks to them via LISP in order to see it at all. Attributes I entered there do not go, so I can not identify points.

What is the correct way to get points to point to AutoCAD in the field, including their names? Thank you.


Best Answer

Dear Jaroslav,

honestly I'm not familiar with exporting data to DWG. However I would suggest following:


I'm not sure if you need the DWG format but I think that you can use the DXF in AutoCAD


Thank you

Petr 

1 Comment

Answer

Dear Jaroslav,

honestly I'm not familiar with exporting data to DWG. However I would suggest following:


I'm not sure if you need the DWG format but I think that you can use the DXF in AutoCAD


Thank you

Petr 

Login or Signup to post a comment